Login

Ultimele stiri:

Contact: 0736.398.235    

Infiintez Firme

ONG

Email Imprimare PDF

Dacă ţi-au fost utile aceste informaţii te rugăm să foloseşti butoanele de mai sus! Mulţumim!

Asociatia- este constituita de trei sau mai multe persoane care pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Serviciile oferite de STANDARD BUSINESS Legal & Tax pentru infiintarea Asociatiilor sunt:

· Obtinerea rezervarii de denumire de la Ministerul Justitiei

· Redactarea actului constitutiv, statutului

· Redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat sau contract de inchiriere/subinchiriere);

· Depunerea patrimoniului in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei;

· Achitarea taxelor;

· Depunerea dosarului la Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul Asociatiei;

· Reprezentarea in sedinta de judecata de solutionare a cererii de infiintare a asociatiei

· Ridicarea si legalizarea incheierii de infiintare a Asociatiei.

 

Documente necesare pentru infiintarea unai Asociatii:

· Copie act de identitate al asociatilor si organelor de conducere;

· Dovada sediului social (copie act de proprietate asupra imobilului sau copie contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat);

· Acordul Asociatiei de proprietari (acolo unde exista asociatie de proprietari)

· Acordul vecinilor (in cazul imobilelor cu mai multi proprietari)

Durata de infiintare a unei asociatii este de 45 zile.

Fundatia este infiintata de una sau mai multe persoane care constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.

Patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Serviciile oferite de STANDARD BUSINESS  Legal & Tax si documentele necesare pentru infiintarea Fundatiilor sunt aceleasi ca si in cazul Asociatiilor.

Durata de infiintare a unei fundatii este de 45 zile.

 
Esti pe pagina: Servicii Infiintari ONG